• IBA ISRAEL

הטרנספורמציה הדיגיטלית של הבנק הגדול באפריקה

אחד הבנקים הגדולים ביותר באפריקה הוא Standard Bank הדרום-אפריקאי, ששוויו מוערך בכ-20B$ ולו סניפים בכ-20 מדינות ברחבי היבשת. קבוצת IBA מלווה את Standard Bank בעשור האחרון במגוון תחומים טכנולוגיים בהתאם לצרכי הבנק.


לפני כשנתיים החל הבנק במעבר גדול היקף לאוטומצייה רובוטית של עשרות תהליכים שונים באמצעות מערכת WorkFusion.בסרטון תוכלו לראות את מנהלי הבנק מדברים על תהליך הטמעת האוטומציה, ועל התועלת העסקית הגדולה שהאוטומצייה הניבה לבנק.


קבוצת IBA היא שותף עסקי מועדף של חברת WorkFusion, ובעלת נסיון רב באוטומציה של תהליכים מתחומים שונים ומגוונים במערכת זו, וכן בעלת ניסיון רב באוטומצייה של תהליכים במערכות RPA נוספות כגון UI-Path Automation Anywhere ו- Blue Prism.