• IBA ISRAEL

קבוצת IBA הופכת לשותף פלטינום של IBM

לקבוצת IBA שיתוף פעולה עסקי הדוק ורב שנים עם חברת IBM, שהחל עוד בשנת 1993 עם היווסדה של הקבוצה.

במהלך השנים העמיקה קבוצת IBA את שיתוף הפעולה עם חברת IBM ועלתה בהדרגה בדרגי שיתופי הפעולה, תוך הגדלה משמעותית של היקף פעילות לקוחות IBA עם מוצרי IBM וקבלת פרסים וציונים לשבח.


החודש הגיעה קבוצת IBA לרמה הגבוהה ביותר הקיימת בתוכנית IBM PartnerWorld רמת הפלטינום (Platinum) , לאחר שהוכיחה בעקביות את יכולותיה ומומחיותה בטכנולוגיות IBM השונות.


חברה המעוניינת להגיע לשותפות ברמת פלטינום צריכה להוכיח את בקיאות אנשי הצוות שלה בטכנולוגיות IBA, ולהוכיח היקף מכירות גבוה לצד חוות דעת חיוביות ממספר רב של לקוחות אודות התמיכה והשירות עבור מוצרי IBM הניתנים על-ידי צוות IBA.


עבור קבוצת IBA ולקוחותיה, משמעות העלייה בסטטוס השותפות היא בתעדוף בנגישות לידע ולמומחים מטעם IBM ובשיפור מחירי מוצרי IBM עבור לקוחות החברה.