• IBA ISRAEL

קבוצת IBA נכנסה לרשימת Software 500 2018

מגזין Software מדרג מדי שנה את 500 ספקי התוכנה והשירותים המובילים בעולם.

קבוצת IBA נכללת ברשימת Software 500 באופן רציף מזה 11 שנים!

המגזין מדרג את חברות התוכנה על פי גודל המחזור, ומתייחס לשנת הכספים 2017, בהשוואה ל-2016.

קבוצת IBA מדורגת במקום ה-315 ברשימה, עם הכנסות תוכנה ושירותים בסך 107.86 מיליון דולר, גידול של 7.2% לעומת השנה הקודמת.