• IBA ISRAEL

MAKING AI CENTRAL TO DIGITAL TRANSFORMATIONA - Case for an Emerging Technologies Team

הרצאה בכנס The summit 2018 על ידי גיא אלישע, מנהל פיתוח עסקי , IBA ישראל

טכנולוגיית ה AI פתחה בפני ארגונים הזדמנות לאפיקים חדשים בין אם דרך פיתוח מוצר חדש, שדרוג מוצר קיים או התייעלות וחיסכון במשאבים.

המעבר לעולמות ה AI הוא מאתגר ודורש עובדים בעלי כישורים מתאימים.​

במהלך ההרצאה אציג את האתגרים המרכזיים העומדים בפני ארגונים בכל הקשור לשילוב טכנולוגיית AI. כמו כן, אציג את הפתרון שלנו שיאפשר גם לכם לשלב את טכנולוגיית ה AI במערכות המידע שלכם, בצורה אופטימלית.