מדיניות פרטיות

באתר זה  (www.ibagroup.co.il, להלן: האתר) מעריכים את פרטיותך ולכן נכתבה מדיניות הפרטיות הזו - כדי ליידע אותך מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ובאילו סיטואציות המידע יכול להיות מועבר לגופים אחרים. חלקים מהמסמך מוצגים בלשון זכר, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד. יש לזכור שמדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, והואיל ומדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר יכולים להשתנות, מומלץ לחזור ולקרוא מעת לעת את הכתוב. 

כללי

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בו, וכיצד נעשה שימוש במידע, הנמסר על-ידי המשתמשים או הנאסף עליהם במסגרת השימוש באתר. כאמור, בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. פרט למידע שמושאר על ידך בטופס יצירת הקשר, בעת קניית מוצרים ושירותים, או ברישום לרשימת התפוצה של קבוצת IBA (להלן: הרשימה), שיכול לזהות אותך באופן אישי, המידע שנאסף עליך הנו סטטיסטי, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

איזה מידע מזוהה האתר שומר אודותייך? 

האתר שומר מידע מזוהה אודותייך לשם יצירת קשר ו/או רכישה בלבד, ומכיל אך ורק את הנתונים שמושארים על ידך בטופס יצירת הקשר באתר, בטפסים בתהליך הרכישה של השירותים והמוצרים באתר, בעת הצטרפות לרשימה ובכל טופס אחר שממולא על ידך, שקשור ישירות או בעקיפין לאתר זה ומופעל על ידו או על ידי צדדים שלישיים. המידע הוא מידע מזהה, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת. במקרה של תשלום דרך האתר עבור מוצר או שירות כלשהו, פרטי כרטיס האשראי שלך ו/או אמצעי התשלום שלך לא נשמרים במערכת, ומועברים באופן מוצפן לפי הסטנדרטים המקובלים לגוף שלישי לשם ביצוע התשלום ו/או הסליקה. 

איזה מידע לא מזהה האתר שומר אודותייך? 

האתר שומר גם מידע שאינו מזהה אישית המבוסס על פעילויותיך באמצעות כלים של צדדים שלישיים המוטמעים באתר לרבות כלי ה-Analytics של Google וכלי האנליטיקה של פלטפורמת Wix, בה בנוי האתר, כגון: הרגלי הגלישה שלך, השימוש שלך בשירותי האתר, עמודי האתר בהם צפית, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אל האתר, המיקום המקורב שלך, סוג החומרה או מכשיר הקצה שבו השתמשת כדי להיכנס לאתר, העדפות הגלישה שלך, סוג הדפדפן שלך, רזולוציית המסך, מערכת ההפעלה בה השתמשת, העמודים המועדפים עלייך, אבל לא רק, וכל מידע נוסף שיתקבל, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו. כל המידע שנשמר מכוחו של סעיף זה הוא מידע שאינו מזהה אותך אישית ומטרתו להתאים את האתר לנוחיות המשתמשים בו באופן מיטבי.

איך מעובד המידע אודותייך ואיך נעשה השימוש בו?

מפעילי האתר מעבדים הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אותך אישית, יוצרים פרופילים שמאפשרים לנו לספק לך את השירות, תוך שיפור מתמיד של השירות הניתן לך ולמשתמשים אחרים. המידע שנאסף עלייך על ידי האתר נאסף אך ורק במסגרת שימושך באתר ולא מחוצה לו. הנתונים נשמרים במאגרי מידע, והשימוש בהם ייעשה לפי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, זאת כדי לאפשר לך להשתמש בשירותיו תוך שיפורם המתמיד, לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים, ליהנות מפרסומים ותכנים ועדכונם.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לרשימות הדיוור של האתר כמפורט בתנאי השימוש (להלן:״רשימת התפוצה או ״הרשימה״), רשימת אנשי הקשר של האתר ו/או לרכישת השירותים והמוצרים המוצעים בו, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ לאספקת השירותים והמוצרים. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים המופעלים על ידו, תוצג בפניך דרישה למלא טפסים שונים, על פי ההנחיות המופיעות בהם. הפרטים שיימסרו על ידך ומידע נוסף שיצטבר במשך הזמן, יישמרו במאגר המידע של האתר ומפעילי האתר יוכלו לעשות בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין. מפעילי האתר יוכלו לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותייך בעת השימוש באתר, כדי ליצור עמך קשר ולעדכן אותך בדבר התפתחויות בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר ו/או מפעילי האתר, ולעשות שימוש במידע שיתקבל למטרות שיווקיות. אין עלייך כל חובה חוקית למסור נתונים אלה, אך במידה ולא תעשה כן, יעילות השימוש שלך באתר תיפגע, ובמקרים מסויימים, אף לא תתאפשר. 

רשימת התפוצה (להלן:  ״רשימת התפוצה״, ״הרשימה״)

אתר זה מאפשר לך להירשם לרשימת התפוצה ולקבל דיוורים, הודעות ושיחות טלפון מעת לעת שמתוקף היותן קשורות לשירותי האתר, לשירותי ייעוץ, להרשמה לסדנאות,  ועוד, הן מוגדרות כשיווקיות/פרסומיות. יצירת הקשר עם הרשומים ברשימת החברים תוכל להתבצע ע״י מפעילי האתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ומסרונים באפליקציות מסרים שונות, טלפון וכל דרך אחרת רלוונטית. באפשרותך לבטל את חברותך ברשימה בכל עת ולא לקבל אף שיחה או הודעה על ידי יצירת קשר איתנו ו/או לחיצה על הקישור הרלוונטי בכל מסר, כולל הודעה או דוא״ל, או ליידע אותנו בכל דרך אחרת ונסיר את שמך מיידית מהרשימה. 

פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום

המערכת לא שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלך או כל פרט מזהה שמקשר בינך לבין אמצעי התשלום שהזנת במקום הייעודי לכך.

הזכות להישכח - למחוק את המידע אודותיך ולקבל אותו

אתר זה עומד בתקנות ה-GDPR ובהתאם לתקנות אלה באפשרותך לבקש ״להישכח״, באופן כזה שימחק את כל המידע שסיפקת לאתר בעבר. לשם כך יש ליצור עמנו קשר ולדווח לנו באיזו כתובת דוא״ל נרשמת, באיזה טלפון ופרטים מדוייקים נוספים, כדי שנטפל בנושא בהקדם ובדחיפות המתבקשת. כאמור בחוק, המידע שיימחק ו/או יועבר אלייך הוא המידע שהזנת לתוך טפסי האתר באופן אקטיבי, וכל מידע מזהה ולא מזהה, מכל סוג, לרבות מידע סטטיסטי ולא סטטיסטי שמועבר לגופים ו/או לצדדים שלישיים שנאסף עלייך, לא יוכל להימחק כי הוא לא משוייך לאתר ישירות.

מהן עוגיות והאם האתר שומר אותן?

עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך, שמופק גם על ידי האתר עצמו וגם על ידי צדדים שלישיים שנותנים שירותים לאתר, כדוגמת Google, Facebook, Wix אבל לא רק. העוגיה למעשה היא קובץ שמטרתו לאפשר לאתר לזהות אותך או לאמת את זהותך בעת ביקורים חוזרים. העוגיות משמשות גם את האתר לשם תפעול תקין, התאמת האתר להעדפותיך האישיות, איסוף מידע, פרסום מותאם אישית ואבטחת מידע. זו הסיבה שהאתר מאחסן עוגיה כאשר אתה משתמש בשירותיו ו/או נרשם אליו, כדי לזהות אותך ולאפשר לך ליהנות מהשירות שהאתר מעניק במהירות. אפשרות זו גם מאפשרת לאתר להציג לך תכנים שונים הקשורים לפעילות ולתוכן האתר, באתרים חיצוניים, באמצעות ממשקי מודעות ותוכן המופעלים על ידי גופים חיצוניים וצדדים שלישיים, כדוגמת ממשקי המודעות של Google, Facebook, Wix ואחרים. במידה וברצונך לבטל את האפשרות הזו, ניתן לבטלה בהגדרות הפרטיות בדפדפן האינטרנט שלך.

למי עוד יש גישה למידע אודותייך? 

מפעילי האתר מספקים גם גישה למידע לעובדיו ולספקי המשנה העובדים במסגרתו, שנמצאים תחת התחייבות לסודיות. בעוד הם יכולים לגשת למידע המזהה והלא מזהה אודותייך שנאסף אודות הביקור שלך באתר, גם צדדים שלישיים ומשתמשים אחרים יכולים לראות חלק מהמידע הזה.

כיצד האתר ומפעיליו יצרו עמך קשר? 

במהלך שימושך באתר, יישלחו לתיבת הדוא"ל שלך הודעות אוטומטיות שונות, וכן, יתכן שניצור איתך קשר בטלפון, באמצעות הודעות טקסט או באפליקציות מסרים שונות. האתר ומפעיליו לא יספקו את מספר הטלפון שלך ואת כתובת הדואר שלך לאף אחד אחר ללא ידיעתך ואישורך, אך באפשרותם לשלוח דיוורים והודעות מעת לעת, לשלוח לך חומרים שיווקיים הקשורים לאתר ולפעילותך בו מעת לעת, לשלוח לך הצעות רלוונטיות, וכמובן, ליצור עמך קשר לצורך אספקת השירותים והמוצרים המוצעים בו.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך אלא במקרים הבאים: אם יירכשו על ידך מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; אם קיימת מחלוקת משפטית, בינך לבין מפעילי האתר שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבוצע על ידך פעולה באתר שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי; אם האתר יימכר או שפעילותו תועבר בכל צורה שהיא לתאגיד או לחברה אחרת, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד ו/או חברה אלה יקבלו על עצמם כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, האתר ומפעיליו לא מתחייבים ו/או מבטיחים ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. במקרה שכזה, יינקטו כל האמצעים הסבירים בזמן מהיר ככל שניתן כדי להגן על פרטיות המשתמשים.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. בחלק מהקישורים, לחיצה תוביל לעזיבת האתר. האתר ומפעיליו אינם אחראים לאתרים אלה, אין להם שליטה עליהם ואין הם אחראים לאתרים אלה או לתוכנם ובכל מקרה אין המסמך הזה ותנאי השימוש באתר חלים על אתרים אלה. בעת מעבר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אינו מכוסה על ידי מסמך זה. אין האתר ומפעיליו אחראים לאתרים של צדדים שלישיים אלה, או יוצרים מצג לגביהם ולגבי תוכניהם, ולכן אין הם אחראים לכל תוצאה שעלולה לנבוע משימוש בהם. 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר ולתכני האתר יהיו שייכים בכל עת למפעילי האתר והינם קניינם הבלעדי. חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הנ"ל של מפעילי האתר, ובכלל זה חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להעביר, לשדר, להפיץ, למכור או לעשות כל שימוש באתר או בתכני האתר, כולם או חלקם, החורגים משימוש פרטי באתר בהתאם לתנאי השימוש באתר, מטרות האתר וכל דין. עוד בנושא הקניין הרוחני באפשרותך לקרוא בתנאי השימוש באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר יכולה להשתנות בכל עת. מומלץ לשוב ולבדוק אותה מפעם לפעם כדי להתעדכן בשינויים, במידה והיו כאלה. 

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באמצעות הדוא״ל: info[at]ibagroup.co.il (יש להחליף את התוכן בסוגריים בסימן @). לצד זאת, ניתן ואף מומלץ ליצור קשר באמצעות דף צור הקשר באתר, בו מופיעות כל דרכי ההתקשרות הקיימות.

אנו מאחלים לך שימוש מהנה ומועיל באתר!